Back

Nuotolinių kursų TAISYKLĖS

Įsigydami nuotolinius kursus pažymite, kad sutinkate su šiomis taisyklėmis ir sąlygomis:

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Interneto svetainės www.apzeldinimokursai.lt (toliau – Svetainė) nuosavybės teisė priklauso ir yra kontroliuojama MB „Geltonas karutis“;
1.2. Taisyklės nustato MB „Geltonas karutis“ (toliau – Pardavėjas) ir kursų dalyvio (toliau – Pirkėjas) bendrąsias tarpusavio teises ir pareigas;
1.3. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjas informuojamas svetainėje. Pirkėjui įsigyjant kursus svetainėje, taikomos Taisyklės, galiojančios įsigyjimo metu.

2. PIRKIMO SĄLYGOS

Norėdamas įsigyti kursus, Pirkėjas suformuoja užsakymo krepšelį ir, priklausomai nuo pasirinkto apmokėjimo būdo, iš karto arba per nurodytą laiką gauna į el.paštą patvirtinimą apie užsakymą ir prisijungimo į kursus informaciją.

Peržiūrėti kursų medžiagą bus galima tik prisijungus prie svetainės, kaip registruotam svetainės vartotojui.

Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas pasirenka norimą kursą, pageidaujamą atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Apmokėti“ .

Nuo apmokėjimo Pirkėjas įgyja visas teises ir pareigas, numatytas šiose taisyklėse.

3. PIRKĖJO TEISĖS IR ATSAKOMYBĖS

Pirkėjas turi teisę įsigyti kursus svetainėje šių Taisyklių ir kitose šios svetainės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.
Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia svetaine.
Pirkėjas įsipareigoja už kursus sumokėti tokią sumą, kaip nurodyta svetainėje.
Be Pardavėjo raštiško sutikimo negalima naudoti nuotolinių kursų medžiagos komerciniais tikslais. Medžiagos panaudojimas ar platinimas be raštiško Pardavėjo sutikimo traktuojamas kaip sutarties ir autorinių teisių pažeidimas.
Pirkėjas yra visiškai atsakingas už Pirkėjo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.
Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
Užsiregistravęs Pirkėjas negali perduoti savo prisijungimo duomenų tretiesiems asmenims ir atsako už savo prisijungimo duomenų apsaugą. Jei Pardavėjas turi abejonę, kad svetainės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie svetainės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas turi teisę laikyti tokį atvejį neteisėtu medžiagos platinimu, traktuoti tai kaip galimą sutarties ir autorinių teisių pažeidimą, turi teisę nutraukti Pirkėjo sutartį vienašališkai ir pašalinti jį iš prisiregistravusių vartotojų, o dėl sutarties pažeidimo reaguoti pagal įstatymus ir teisinę praktiką.
Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
Pirkėjas, naudodamasis svetaine www.apzeldinimokursai.lt, sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti LR teisės aktų.

4. PARDAVĖJO TEISĖS IR ATSAKOMYBĖS

Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis svetainės www.apzeldinimokursai.lt teikiamomis paslaugomis.
Pardavėjas patvirtina, kad turi lektoriaus suteiktą teisę platinti mokymus. Pardavėjas patvirtina, kad visos nuotolinių kursų metu pateikiamos nuotraukos ir iliustracijos, rodomos mokymosi tikslais, yra kursų ir/arba lektoriaus nuosavybė, kitais atvejais nurodomas šaltinis.

Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą svertainės registracijos formoje.

Jei Pirkėjas bando pakenkti Pardavėjo svetainės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis svetaine arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.
Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir Pirkėjo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
Jei Pardavėjo svetainėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų el. tinklalapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

5. KURSŲ UŽSAKYMAS, KAINOS, APMOKĖJIMAS IR TERMINAI

Svetainėje www.apzeldinimokursai.lt kursus Pirkėjas gali įsigyti visą parą, 7 dienas per savaitę.
Kursų kainos svetainėje ir užsakyme nurodomos eurais, įskaitant PVM.
Pirkėjas gali atsiskaityti už prekes trimis būdais:
1.Per internetinio atsiskaitymo sistemą „Paysera“. Pasirinkus šį mokėjimo būdą, sistema automatiškai suformuos pavedimo formą ir, vadovaujantis nuorodomis, Jums tereikės prisijungti prie savo elektroninės bankininkystės bei atlikti mokėjimą. Tai šiuolaikiškas ir saugus būdas atsiskaityti, jūsų mokėjimas bus priimtas iškart, o prisijungimas prie kurso bus išsiunčiamas nedelsiant.
2. Tiesiogiai per svetainę: pasirinkus apmokėjimą per 12 val. Apmokėjimas už kursą daromas bankiniu pavedimu, mokėjimo paskirtyje nurodant užsakymo numerį. Apmokėjus, gauna patvirtinimą apie užsakymą, o prisijungimas prie kursų išsiunčiamas per 1 darbo dieną Pirkėjo nurodytu el. paštu.
3. Pavedimu pagal išankstinę sąskaitą: Pirkėjas registruojasi el.paštu (info@geltonaskarutis.lt), jam išsiunčiama išankstinė sąskaita, kurią Pirkėjas apmoka bankiniu pavedimu. Gavus pavedimą, Pardavėjas išsiunčia prisijungimą prie kursų per 1 darbo dieną. Pardavėjas patvirtina pavedimo gavimą el.paštu.

PVM sąskaita faktūra išrašoma pagal pareikalavimą – informuokite el.paštu info@geltonaskarutis.lt ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po kursų įsigijimo ir PVM sąskaita faktūra bus atsiųsta el.paštu. PVM sąskaita faktūra išrašoma kursų įsigijimo dienos data.

6. RINKODARA IR INFORMACIJA

• Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti svetainėje įvairias akcijas.
• Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik į priekį, t.y. nuo jų atlikimo momento.
• Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
• Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo svetainės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais telefonais ir el. pašto adresais.
• Pardavėjas neatsako, jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.

7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

• Dėl kitų atvejų, nenumatytų Taisyklėse, Pardavėjas ir Pirkėjas tariasi atskirai ir patvirtina raštu.
• Visi kilę ginčai sprendžiami šalių tarpusavio sutarimu, o nesusitarus – LR teisės aktų numatyta tvarka.
• Paskutinė Taisyklių redakcija – 2020 m. vasario 7 d.